Ingyenes elektronikus könyvtár

Történelem és emlékezet - Török László

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2014
FÁJL MÉRET: 5,20
ISBN: 9789630981767
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Török László

Az összes Török László könyv, amelyet olvastat és letöltött tőlünk

Leírás:

Történelem és emlékezet leírása Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2014. májusában tudományos ülést tartott „Történelmi emlékezet és a történettudomány” címmel, amelyen kilenc akadémikus és egy külföldi szaktekintély vállalt tartott előadást. Jóllehet az ülés kimondottan nem kapcsolódott a Szabadság téri – akkor még csak tervezett – emlékműhöz, az előadások nagyobbik része vagy kifejezetten foglalkozott vele vagy utalt rá. Minthogy ilyen súlyú és rangú megnyilvánulások a szobor kapcsolatban sem addig, sem azóta nem voltak, a konferencia szokatlanul nagy médiaérdeklődést váltott ki. A rendezvény előkészületeit is már élénk közfigyelem kísérte, az érintett tudományos közösségek, érdeklődő laikusok, civil szervezetek, sőt még külképviseletek is kifejezték iránta való érdeklődésüket. Az ülésen résztvevők megtöltötték a felolvasótermet, sőt a szomszédos helyiségeket is. Soraikban voltak az utóbbi évtizedek magyar történetének aktív szereplői és történeti családok leszármazottai is. Mindez külső jele annak, hogy 2014-ben milyen aktuálisak a történettudomány és a társtudományok művelőit elméleti szinten is hosszabb távon foglalkoztató kérdések, amelyek a múltnak a köztudatban élő képével, az ezt formáló erőkkel, köztük a tárgyszerű tudásra módszeresen törekvő tudomány feladataival kapcsolatosak. Az előadások a magyar középkorra vonatkozó példát is felöleltek, de többnyire fókuszáltak a XX. század derekára, a Holokausztra és a vele kapcsolatos állami és társadalmi felelősségre, ám széles szakmai spektrumuk kiterjedt a történeti gondolkodás pszichológiai buktatóira, a képszerűség szerepére a történelmi kommunikációban, valamint az emlékőrző és - generáló emlékművek stílusváltozásaira és esztétikai értékeire is.

...m mindig a nagy változásokra koncentrál, a hosszú és unalmas korszakokon könnyen átlép, szemben az emlékezettel ... Könyv: Emlékezet és történelem között (Pierre Nora) ... . A történész az Főoldal > Emlékezet és történelem. Emlékezet és történelem. 04/03. 2017. április 03. ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum körút 6-8., III/319.) ... Aline Sierp fő kutatási területe a kollektív emlékezet, az európiai integráció és az identitás kérdései. Az előadások időpontjai: 10:00-12:00: Memory Studies and History ... A történelem és emlékezet szakításának ... A bárka és utasai - Zsidóság és kereszténység, történelem ... ... . Az előadások időpontjai: 10:00-12:00: Memory Studies and History ... A történelem és emlékezet szakításának egyik legkézzelfoghatóbb jele talán a történe-lem történetének kezdete, a historiográfiai tu-dat - Franciaországban vadonatúj - ébredése. A történelem, egészen pontosan a nemzeti fejlô-dés története alkotta meg legerôsebb közös ha-gyományunkat, par excellence ... Hitelesség és hitetlenség: emlékezet, történelem és közelmúlt-feldolgozás Kelet-Közép-Európában* A szocialista diktatúrák bukása utáni Kelet-Közép-Európa egyik vitathatatlan jel-legzetessége, hogy a nyilvánosságban igen gyakran bukkannak fel a lehető legkét-ségesebb történeti fabrikációk. A „mikrohistóriák kérlelhetetlen precizitása" (idézet a kritikából) mellett azonban helyet és hangsúlyt kell adnunk annak a jövőbe mutató s a napi, nemegyszer sandán megosztó emlékezet helyett az együttműködésre irányuló emlékezésnek, melyet a Zsidó Kiválóságok Háza is sugall. A történelem ebben is számít, bár a politika azért simán felülírhatja: „jól látszik, hogy a „hagyományos" országok közötti régi sérelmeket a kortárs érdekek és a ... Történelem és emlékezet I. Mircea Stănescu 2011. március 12. 11:56, utolsó frissítés: 2011. március 14. 09:14 A pitesti börtönben zajló kísérlet elmélete szerint a kommunista rezsim ellenállóit kínzás és verés útján jó polgárokká lehet nevelni. Történelem és emlékezet I. >> Az ország más börtöneiben tapasztalt kudarcok ellenére, Piteşti-en folytatódott az átnevelés, 1950-ben, április és szeptember között a földszinten levő elítéltekkel, 1950 decemberétől 1951 tavaszáig az alagsorban levő munkaszolgálatra ítélt személyekkel. Könyv ára: 931 Ft, Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése - Gyáni Gábor, „Emlékezet, történelem: távolról sem egyjelentésű fogalmak, s rá kell ébrednünk, hogy minden szembeállítja őket. Az emlékezet maga az élet, melyet élő csoportok hordoz Szécsényi, András (2018) Hillersleben: történelem és emlékezet. In: A magyar holokauszt: áldozatiság és emlékezet, 2017. december 18., Budapest, Hungary ... A történelem mindig problematikus és tökéletlen rekonstrukciója annak, ami már nincs. Az emlékezet mindig időszerű jelenség, megélt kötődés az örök jelenhez; a történelem a múlt megjelenítése." Vajon az örökség az azt birtokló közösségé-e, vagy mindenkié, aki igényt tart rá? Emlékezet és történelem között A helyek problematikája1 I. A történeti emlékezet vége A történelem felgyorsult. E metaforán túl azonban lel kell mérnünk, amit a kifejezés je-lent: minden elmúlt dolog globális észlelésének a véglegesen befejeződött múltba való egyre gyorsabb átbillenését - egy egyensúly felbomlását. Történelem és emlékezet leírása. Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2014. májusában tudományos ülést tartott „Történelmi emlékezet és a történettudomány" címmel, amelyen kilenc akadémikus és egy külföldi szaktekintély vállalt tartott előadást. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet). Történelem és emlékezet. Egy akadémiai ülésszak előadásai (összeáll.: Hunyady György és Török László). Kossuth Kiadó, 2014. A kötet egy konferencia alapján készült, amelyet a budapesti Szabadság téren felállított emlékmű körüli viták miatt rendeztek meg. A vita úgymond számomra az egyik legérdekesebb témát ... Hunyady György: Történelem és emlékezet, Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2014. májusában tudományos ülést tartott "Történelmi emlékezet és a történettudomány" c Könyv: Történelem és emlékezet - Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából - Kríza Ildikó, Bereczky János, Kerényi Ferenc,......