Ingyenes elektronikus könyvtár

Emberi jogok - Tóth Gábor Attila

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2008
FÁJL MÉRET: 11,16
ISBN: 9789633899526
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Tóth Gábor Attila

Élvezze a Emberi jogok Tóth Gábor Attila epub könyvek ingyenes olvasását

Leírás:

Emberi jogok leírása Íme, egy jogi könyv az emberi jogokról. Egy jogi tankönyv, amely címként viselhetné: Az emberi jogok mai érvényben Magyarországon. Nem lehet elégszer ismételni a jelzőt és a főnevet: tisztán jogi műről van szó, amelyből a szerzők a műfaj legszigorúbban vett követelményei szerint kizárták mindazt, ami nem jog. Holott éppen az emberi jogok az a határterület, ahol a jog egyrészt a politikával, másrészt az etikával, filozófiával, társadalomelmélettel, továbbá különféle ideológiákkal kiváltképpen érintkezik; s mindezért a történelemtől is elválaszthatatlan. Mégis, a szerkesztők nem engedték, hogy akár csak a politológia színezze az emberi jogi mondandót (a politikáról eleve szó sem eshetvén). S nem hallhatjuk a történelem szárnya suhogását sem, pedig a könyv és tárgya, az emberi jogok Magyarországon, nem létezhetnének egy nagy, s majdnem még jelenvaló, történelmi változás és korszak nélkül. Amit tehát kezében tart az olvasó, az emberi jogok mint elméleti konstrukció és mindjárt megtestesülésük is alkotmányokban és nemzetközi egyezményekben, de főleg az ezeket értelmező alkotmánybírósági határozatok tömegében - ám az utóbbiakban is a konkrét ügyön túlmutató elvi tételként, azaz megint csak (bíró alkotta) jogként. Akinek van füle a fenti cím-parafrázisra, jól hallja: mint a "mai római jog" a XIX. század német jogászának, úgy ad elvi keretet, fogalomkészletet, sőt-ezúttal még kifejezettebben "magasabb jogként" - tekintélyt az emberi jogok itthoni normatív leltárának elkészítéséhez az emberi jogok eleve a nemzeti pozitív joganyag feletti, elvi és nemzetközi rendszere. Amit tehát kézben tart az olvasó, tankönyv, a tételes joganyagot és dogmatikáját pontosan és semlegesen közvetítő mű; a rendszerleírása. Beszámol az egyes emberi jogok (eszme)történetéről, megjelenésükről nemzetközi dokumentumokban, gyakori kiegészítésként az amerikai és német alkotmányjogban is; fő tárgyként pedig a magyar alkotmányban és alkotmánybírósági gyakorlatban. Sólyom László

...hogy méltósággal kezeljék. Tudja meg, hogyan és miért hozták létre az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát ... PDF Emberi Jogok Európai Egyezménye ... . Emberi Jogok Európai Bírósága: Magyarország nem hibázott a baltás gyilkos ügyében - A testület szerint a magyar kormány jóhiszeműen járt el, amikor kiadta az azeri baltás gyilkost, akit aztán Azerbajdzsánban szabadon engedtek. Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoport Titkársága Szabó-Princz Viktória titkárságvezető. Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: Ismerd meg az alapvető emberi jogaid ... CCHR az emberi jogok védelmében a mentális egészségügy ... ... . Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: Ismerd meg az alapvető emberi jogaidat. Olvassa el az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata első 15 cikkének fiatalok számára leegyszerűsített szövegét. Ha a szöveg feletti fotókra kattintasz, mind a 15 cikkről megnézhetsz egy-egy videót. Előadásvázlat EMBERI JOGOK - ALAPJOGOK. AZ ALAPJOGOK RENDSZERE 2015. szeptember 7. és 14. I. Fogalmi alapok Emberi jogok: az emberi minőséghez tapadó, jogi elismeréstől függetlenül létező erkölcsi jogok Alapjogok: az emberi jogok jogi kifejeződései = morális gyökerű, az embert emberi mivoltánál fogva, a polgárt pedig mint a politikai közösség tagját megillető ... Az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló, Rómában aláírt egyezményben foglaltak továbbfejlesztése érdekében kiegészítő jegyzőkönyvet készítettek, amelyet 1952. március 20-án írtak alá Párizsban. Az egyezmény az Európai Szociális Charta néven vált ismertté. Az emberi jogok kialakulása elsősorban az angol, az amerikai és a francia alkotmányos jogfejlődéshez kötődik. Több nagy gondolkodó (pl. Rousseau, John Locke, Jean Bodin) is értekezett arról, hogy az embereknek veleszületett méltóságuk van, jogaik elidegeníthetetlenek, amelyeket az állam köteles megvédeni és tiszteletben tartani. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Bevezető Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon, (emberi jogok) Az egyes államok alkotmányaiban és a különböző nemzetközi emberi jogi egyezményekben felsorolt, és ezáltal a tételes jog részévé vált jogokat alapvető jogoknak (fundamental rights) vagy más néven alapjogoknak (Grundrechte) nevezzük. Az alapvető jogok az egyént jogosítják az államot pedig kötelezik. Ismerd meg az ENSZ megalakulásának történetét, és tudd meg, hogy hogyan született meg az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Fő megalkotója Eleanor Roosevelt, a Nyilatkozatot megíró bizottság elnöke volt. Olvassa el a Nyilatkozat egyszerűsített vagy teljes változatát. Több magyar újságíró szólásszabadsághoz fűződő jogát is megsértette Kövér László az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) mai döntése szerint, amikor az Országgyűlés elnöke kitilt...